Konstrukce

ZÁKLADOVÁ DESKA A PODLAHA

 1. Plovoucí podlaha (dlažba, PVC atd.)
 2. Kročejová izolace (mirelon)
 3. Betonový cementový potěr
 4. Polyethylenová fólie
 5. Podlahový polystyren tl. 120 mm
 6. Penetrační asfaltový nátěr
 7. Hydroizolační asfaltový pás
 8. Základová deska
 9. Ztracené bednění
 10. Armovací výztuž
 11. Kamenivo

SKLADBA OBVODOVÉ STĚNY

 1. Fermacell – sádrovláknité desky tl. 12,5 mm
 2. Rošt z KVH hranolu tl. 40 mm (předstěna)
 3. Parotěsná fólie
 4. Rozvody ZTI a elektroinstalace
 5. Nosná konstrukce z KVH hranolu 160 mm
 6. Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5 mm
 7. Tepelná izolace – minerální vata 160 mm
 8. Hydroizolační asfaltový pás
 9. Fasádní polystyren
 10. Lepící tmel s armovací tkaninou
 11. Silikonová omítka

VNITŘNÍ DĚLÍCÍ STĚNA

 1. Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5
 2. Nosná konstrukce z KVH hranolu 100 mm
 3. Tepelná izolace – minerální vata tl. 100 mm
 4. Fermacell – sádrovláknitá deska tl. 12,5
 5. Rozvody ZTI a elektro
 6. Penetrační asfaltový nátěr
 7. Hydroizolační asfaltový pás
 8. Interiérová disperzní barva

STŘEŠNÍ KONSTRUKCE

 1. Střešní krytina
 2. Impregnované latě a kontralatě
 3. Difuzně otevřená fólie
 4. Příhradová dřevěná konstrukce
 5. Tepelná minerální izolace tl. 300 mm
 6. Parotěsná fólie
 7. Nosná kovová konstrukce pro sádrokarton
 8. Sádrokartonová deska (nehořlavá, hydroizolační) 12,5 mm

SKLADBA PODLAHY V 2.NP

 1. Plovoucí podlaha (dlažba, PVC)
 2. Kročejová izolace (mirelon)
 3. Betonový potěr s rozptýlenou výztuží tl. 50 mm
 4. Separační folie
 5. Kročejová minerální izolace tl. 30 mm
 6. OSB desky tl. 22 mm
 7. Stropní konstrukce z KVH hranolu 200 mm
 8. Tepelná izolace – minerální vata 160 mm
 9. Nosná kovová konstrukce pro sádrokarton
 10. Sádrokartonová deska (nehořlavá, hydroizolační ) tl. 12,5 mm