Istria wood system

Dřevěné stavby přetrvávají staletí a z hlediska životnosti jsou plně srovnatelné se stavbami z jiných materiálů. Samozřejmě záleží na kvalitě výstavby a péči, kterou stavbě věnujeme. O všechno, co nám má dobře sloužit, se musíme poctivě starat - na to bohužel mnohdy lidé zapomínají. A to i přesto, že moderní dřevěné stavby splňují přísné zákonné a normové požadavky na pevnost, stabilitu a životnost.Jestliže dnes hovoříme v souvislosti s novostavbami o dřevěných domech míní se tím převážně konstrukce na bázi dřevěných panelů. Obecně vyšší cena neznamená vyšší kvalita. Běžné konstrukce individuálně stavěných dřevostaveb mají nosnou konstrukci z dřevěných stojek či sloupků, umístěných v rozestupu 625 vzácněji 815, spojených nahoře paždíkem a dole pražcem do pevného rámu. Ztužení těchto rámu zajišťuje vnější obložení velkofomátovými dřevovláknitými (OSB) kvalitnější stavby potom sádrovláknítými (farmacel) deskami. Vnitřní prostory mezi sloupky jsou vyplněny tepelně a akustickou izolačním materiálem. Na vnitřní straně je konstrukce, která je opatřena parotěsnou izolací.U hodnotnějších rodinných domů je často uvnitř před vlastní stěnou vložená tzv. instalační vrstva, do které se vkládají rozvody a instalace, aniž by jejich prostupy narušovaly vnější opláštění nebo parozábranu . Tato vrstva je z pravidla zcela vzduchotěsná a nesmí proto vykazovat, žádná závadná místa. Na tuto parozábranu se klade veliký důraz, protože zabraňuje pronikání vodní páry z interiéru do izolačních vrstev. Odpůrci naopak argumentují tím, že paronepropustné vrstvy zabraňují dýchání stěn a vytvářejí pro obyvatele domu nezdravé prostředí což je mýtus.

Výhodou kompletace rámové konstrukce v místě stavby spočívá v možnosti provádět menší změny s malými náklady ještě v průběhu stavby, což se z praxe stává ve většině případů.

Výstavba formou suché technologie, tedy realizace kompletní vrchní části dřevostavby (vše mimo základové desky), umožňuje racionální využití pracovní síly po celý rok. Výstavbu je tedy na rozdíl od klasických zděných staveb možné za příznivých klimatických podmínek realizovat v kterémkoliv ročním období.

Šetří se tím tedy čas pro realizaci vašich záměrů, zkracuje doba výstavby, ale také doba, za kterou jsou již prostředky investora kryty obchodovatelným stavebním dílem (je možno stavbu velmi brzy zapsat na katastr a je čím ručit bankovnímu ústavu).

Doba výstavby naší dřevostavby podstatně kratší než u staveb zděných. U dřevostavby rodinného domu na klíč je to 4 až 5 měsíců. Ihned po dostavbě a kolaudaci můžete bydlet.

Pro dosažení stejného tepelného komfortu stačí v případě dřevostavby mnohem menší tloušťka stěny, než je tomu u zděného domu. Nezanedbatelná tloušťka tepelné izolace je totiž integrovaná přímo v konstrukci.

Základová deska pro dřevostavbu je daleko jednodušší a tedy i levnější. Základy se betonují pouze pod obvodové stěny (nižší hmotnost domu). Dá se dokonce uvažovat i o montované prefabrikované základové desce (montáž vrchní stavby možná téměř ihned).